Przejdź do treści
Wersja dostępna
A A A
Kontakt
Adress Adres:
ul. Krakowskie Przedmieście 21/23
00-071 Warszawa

Contact Kontakt:
tel: + 48 22 42 10 130
fax: + 48 22 42 10 241
e-mail: pisf@pisf.pl

Contact Kontakt dla dziennikarzy:
tel: +48 22 42 10 189
e-mail: rzecznik@pisf.pl
PL
PL EN
PL
PL EN

Budżet

Źródła finansowania

Na mocy ustawy o kinematografii z 30 czerwca 2005 r. przychodami PISF są:

 • dotacja podmiotowa na funkcjonowanie i działalność własną z budżetu ministerstwa kultury;
 • dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań inwestycyjnych;
 • przychody z eksploatacji filmów, do których autorskie prawa majątkowe przysługują Instytutowi
 • darowizny, spadki i zapisy;
 • przychody z majątku Instytutu;
 • środki przyznawane przez ministra kultury z Funduszu Promocji Kultury;
 • danina publiczna pobierana na mocy art. 19 ustawy o kinematografii, która jest głównym elementem mechanizmu współfinansowania produkcji filmowej w Polsce.

Artykuł 19. ustawy określa podmioty współtworzące rynek filmowy w Polsce, które są zobowiązane do corocznego przekazywania 1,5% przychodu na rzecz Instytutu. Są to: podmioty prowadzące kina, dystrybutorzy, nadawcy programów telewizyjnych (w tym telewizja publiczna), operatorzy platform cyfrowych, operatorzy telewizji kablowej.

W 2016 struktura tych wpłat do Instytutu wyglądała tak:

 • Kina 9,6%
 • Dystrybutorzy 0,5%
 • Operatorzy telewizji kablowych 17,8%
 • Operatorzy telewizji cyfrowych 36,2%
 • Nadawcy telewizyjni 35,9%

Wsparcie PISF dla polskiej kinematografii w 2016

W 2016 roku Instytut na swoje wszystkie Programy Operacyjne przeznaczył ok. 168,9 mln zł.

Najwięcej, ok. 111 mln zł, przeznaczono na wsparcie produkcji filmowej, w tym: stypendia scenariuszowe (0,73 mln zł), projekty w fazie developmentu (6,1 mln zł), produkcję filmów animowanych (13,31 mln zł), dokumentalnych (9,58 mln zł) i fabularnych (81,24 mln zł).

W ramach Programu Operacyjnego "Edukacja i upowszechnianie kultury filmowej" udzielono dofinansowań na łączną kwotę ponad 37,3 mln zł, z kolei poprzez Program Operacyjny "Rozwój kin" rozdysponowano ok. 5,64 mln zł, w tym ok. 1,64 mln zł na cyfryzację kin. Działania z zakresu "Promocji polskiego filmu za granicą" otrzymały łączne dofinansowanie w wysokości 9 mln zł. Wynagrodzenia ekspertów, nagrody filmowe pochłonęły ok. 5,5 mln zł.

Możliwości dofinansowania

PISF wspiera realizację projektu filmowego na wszystkich etapach: prac scenariuszowych, rozwoju projektu oraz produkcji filmowej. Dofinansowanie otrzymują scenarzyści i producenci filmowi.

Instytut dba też o rozwój polskiej kinematografii i wspiera finansowo instytucje promujące kulturę filmową i polski film w kraju i zagranicą, pomaga organizatorom festiwali filmowych, Dyskusyjnym Klubom Filmowym, szkołom i uczelniom filmowym. Przeznacza też środki na modernizację kin oraz szkolenia zawodowe.

Szczegółowe informacje o tym, kto może dostać dofinansowanie, jakie warunki trzeba spełnić i jak to się odbywa można znaleźć w corocznie uchwalanych Programach Operacyjnych PISF.

Sprawozdania finansowe Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej

Programy Operacyjne Więcej Programy Operacyjne Dofinansowane projekty Więcej Dofinansowane projekty
Numer konta Więcej Formularze rozliczeniowe Więcej

Serwisy partnerskie:

Link do strony http://www.fpca.org.pl/, otwiera się w nowym oknie Link do strony http://www.polishshorts.pl/, otwiera się w nowym oknie Link do strony http://www.filmpolski.pl/, otwiera się w nowym oknie Link do strony http://www.polishanimations.pl/, otwiera się w nowym oknie Link do strony http://www.kinastudyjne.pl/, otwiera się w nowym oknie Link do strony http://www.studiomunka.pl/, otwiera się w nowym oknie Link do strony http://www.filmneweurope.com/, otwiera się w nowym oknie Link do strony http://filmcommissionpoland.pl/, otwiera się w nowym oknie Link do strony http://www.scriptpro.pl/, otwiera się w nowym oknie Link do strony http://www.wfdif.pl/pl/edukacja-filmowa/wytwornia-scenariuszy, otwiera się w nowym oknie Link do strony http://www.audiowizualni.pl/, otwiera się w nowym oknie Link do strony http://www.mkidn.gov.pl/, otwiera się w nowym oknie Link do strony http://www.sfp.org.pl/pl, otwiera się w nowym oknie Link do strony http://doclab.pl/pl/glowna/, otwiera się w nowym oknie Link do strony http://www.fn.org.pl/page/index.php, otwiera się w nowym oknie Link do strony http://www.polskaswiatloczula.pl/, otwiera się w nowym oknie Link do strony http://polishdirectors.com/, otwiera się w nowym oknie Link do strony http://www.pl.isan.org/pl/index.htm, otwiera się w nowym oknie Link do strony http://www.sara.kipa.pl/, otwiera się w nowym oknie Link do strony http://www.polishdocs.pl/, otwiera się w nowym oknie Link do strony http://www.legalnakultura.pl/pl, otwiera się w nowym oknie Link do strony http://kreatywna-europa.eu, otwiera się w nowym oknie Link do strony http://www.kipa.pl/, otwiera się w nowym oknie Link do strony http://www.c-kino.pl/, otwiera się w nowym oknie